משרביה תלת מימדית

הגישה בפרויקט משקפת קשר עמוק לנוף המקומי.
הפרויקט לוקח השאלות מאלמנטים אדריכליים השוררים באזור אגן הים התיכון.
המשרביה, מעניקה פרשנות עכשווית לצורות הבסיסיות של תקדימים היסטוריים, ומגייסת את טכנולוגיות ההדפסה המתקדמות ביותר של התלת מימד בכדי ליצור את האב טיפוס האולטימטיבי.

המודל הודפס באדיבות 3DFACTORY.

אודות התערוכה:
סטודיו צל והצללה: אלמנטים קרמיים מודולריים באדריכלות
המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל

אחד היעדים העיקריים של הארכיטקטורה הוא יצירת נוחות אקלימית בפנים המבנה ובסביבתו הסמוכה. הצללה נכונה היא אחד האמצעים היעילים, המאפשרים שיפור בתפקודו של האלמנט הבנוי על ידי ויסות מקורות אנרגיה טבעיים כמו אור השמש והרוח. לפתרונות ההצללה משקל רב בקביעת יחסי הגומלין בין המבנה לסביבתו ובחזיתו האורבאנית. 

התערוכה הנוכחית היא פרי שיתוף פעולה בין המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ובין המוזיאון לעיצוב בחולון. שיתוף פעולה זה נולד מתוך ההכרה כי יש למקד את המאמצים לביסוס מקצועות העיצוב על ערכים תרבותיים ייחודיים התואמים את האקלים והמשאבים המקומיים. בסטודיו "צל והצללה", שהתקיים במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בשנת הלימודים האחרונה, התבקשו הסטודנטים לפתח יחידה קרמית מודולרית לשימוש מבני בסביבה האורבאנית, תוך התייחסות לקשר שבין המאפיינים החומריים והחזותיים לבין הגורמים הטבעיים הסביבתיים כגון רוח, אור ומים. החומרים הקרמיים נבחרו בשל יכולותיהם יוצאות הדופן לוויסות האקלים ובשל היסטוריית השימוש בהם בסביבתו המיידית של האדם משחר האנושות. פגישות הסטודיו היוו בסיס לרב־שיח קבוצתי המושתת על קריטריונים ביקורתיים, כדי לקדם את פיתוחם וביצועם של המוצרים הקרמיים, תוך עריכת מחקר רעיוני, צורני וחומרי. 

עבודות הסטודנטים הן המשך ישיר של ההיגיון התכנוני האזורי ושל החשיבה העוסקת בתיעול האוויר והאור ובהתאמה של הפתח והחלל האדריכלי לתנאים אקלימיים לוקאליים. התערוכה ממפה את ההזדמנויות החזותיות והתפקודיות של יחידת היסוד ושל המכלולים שאותם הן מרכיבות, לצד מחקר מורפולוגי המביא בחשבון שיקולים פרקטיים רלוונטיים ויורד לעומקן של תכונות החומר.

לנה דובינסקי, ראש המסלול לעיצוב במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית האקדמיה לעיצוב ואמנות, בצלאל.

אוצרות: גלית גאון, לנה דובינסקי

תערוכה:

"צל ערים", החממה לעיצוב, מוזיאון העיצוב חולון, ישראל.